la 8.7. Kalliola rock

Kalliola rock järjestetään jälleen osana Alppipuiston Kesää. Tapahtumapäivänä, lauantain 8.7.2017 aikana, kävijät saavat nauttia puistojuhlasta, joka korostaa yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden ja nuorten hyvinvoinnin jakamatonta arvoa. Ruokamyynnistä vastaavat paikalliset katuruokayrittäjät ja musiikillista ohjelmaa tarjoaa sekä Alppipuiston päälava että Huvimaja-lava.

Luvassa on hersyvä kattaus monipuolista musiikkia ja osallistavaa hauskuutta. Esille pääsevät niin nuoret lupaukset ja lahjakkuudet kuin nimekkäämmät artisti. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikenlaiset ja kaikenikäiset lapset, nuoret, perheet ja aikuiset.

PÄÄLAVAN OHJELMA
13.30 KESÄ
14.45 LAURA MOISIO DUO
16.00 PINTANDWEFALL
17.15 AK
18.30 HELLÄ HERMANNI JA KYLMÄT VÄREET
19.45 THE VALKYRIANS
21.00 KAURIINMETSÄSTÄJÄT

HUVIMAJA-LAVA
14.15 DÖD
15.30 PIINAVIIKKO
16.45 TRACK FACTORY
18.00 ROHI LIAM
19.15 BOMSTIKIDI

Alppipuiston kesän mahdollistaa Helsingin kaupungin Kulttuurikeskus!

Kalliolan Nuoret ry. on vuonna 1974 rekisteröitynyt, poliittisesti ja uskonnollisesti riippumaton varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistys, jonka toiminta-aluetta on pääkaupunkiseutu. Toiminnassa mukana olevat lapset ja nuoret ovat iältään 10–29 – vuotiaita. Myös perheet ovat tärkeä Kalliolan Nuoret ry:n kohderyhmä.

Kalliolan Nuoret ry. on osa Kalliolan Setlementtiä ja kattojärjestönä toimii Suomen Setlementtiliitto ry. Yhdistyksen perustehtävänä on tukea toimintansa kautta lasten ja nuorten kasvua yksilöinä ja yhteisön jäseninä.

Yhdistyksen toiminta on sosiaalista nuorisotyötä, joka pohjautuu setlementtiarvoihin. Sosiaalisella nuorisotyöllä tarkoitetaan lasten ja nuorten yksilölliset tarpeet huomioivaa sosiaalista vahvistamista ja elämänhallinnan tukemista. Sosiaaliseen nuorisotyöhön liittyy sekä syrjäytymisen ehkäisyä, että korjaavaa työtä.

Sosiaalisessa nuorisotyön menetelmiä ovat mm. erilaiset lasten ja nuorten vuorovaikutukselliset ryhmät, leirit ja retket, avoimet kohtaamispaikat, tapahtumat ja juhlat. Painopistealueina toiminnassa on sukupuolisensitiivisyys, yhteisöllisyys, osallisuus sekä kulttuurisensitiivisyys. Uusia hankkeita tai toimintoja kehitetään toiminnan tai yhteistyöverkostojen kautta esiin nousseista nuorten tarpeista.

————————–————————–————————–————

Kalliola rock is an outdoor concert full of activities, good music and good vibes. Free admission and welcomes everybody! This day celebrates unity, equality and diversity!

Kalliolan Nuoret ry, is a non-political and non-religious youth organisation which works in Helsinki region and its surrounding areas. Kalliola Youth Association has done youth work independently since 1974.

The mission of the youth work of Kalliola Youth Association is to support the growth of children and youth as individuals and as members of the community. The work consists of different activities and projects.

All the work bases on social youth work which means that it is based on the needs of the children and youth. The work is long-term and it is done in the cross-professional and cross-sector environment.